خانه
  • ثبت نام
  • فنگ شویی ایران از سال 1385 در ایران فعایلت خود را در زمینه آموزش، مشاوره و طراحی فنگ شویی در شاخه های معماری و طراحی داخلی (دکوراسیون و معماری داخلی)آغاز نمود . در این سالها با برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاه و سمینار های آموزشی فنگ شویی در شهرهای متفاوت ایران (تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمان ، یزد ، اهواز ) سعی در معرفی این علم در ایران نموده است .

  • فنگ شویی ایران از سال 1385 در ایران فعایلت خود را در زمینه آموزش، مشاوره و طراحی فنگ شویی در شاخه های معماری و طراحی داخلی (دکوراسیون و معماری داخلی)آغاز نمود . در این سالها با برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاه و سمینار های آموزشی فنگ شویی در شهرهای متفاوت ایران (تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمان ، یزد ، اهواز ) سعی در معرفی این علم در ایران نموده است .

  • فنگ شویی ایران از سال 1385 در ایران فعایلت خود را در زمینه آموزش، مشاوره و طراحی فنگ شویی در شاخه های معماری و طراحی داخلی (دکوراسیون و معماری داخلی)آغاز نمود . در این سالها با برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاه و سمینار های آموزشی فنگ شویی در شهرهای متفاوت ایران (تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمان ، یزد ، اهواز ) سعی در معرفی این علم در ایران نموده است .

تیم فنگ شویی ایران

مدیریت تبلیغات

کيفيت برتر فارسي سازي سايت جوم آريا زيباي خاصي رو به قالب ها مي دهد . ادامه مطلب

فنگ شویی ایران از سال 1385 در ایران فعایلت خود را در زمینه آموزش، مشاوره و طراحی فنگ شویی در شاخه های معماری و طراحی داخلی (دکوراسیون و معماری داخلی)آغاز نمود . در این سالها با برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاه و سمینار های آموزشی فنگ شویی در شهرهای متفاوت ایران (تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمان ، یزد ، اهواز ) سعی در معرفی این علم در ایران نموده است .

 

منوی آکوردین

اطلاعات فنگ شویی

فنگ شویی ایران از سال 1385 در ایران فعایلت خود را در زمینه آموزش، مشاوره و طراحی فنگ شویی در شاخه های معماری و طراحی داخلی (دکوراسیون و معماری داخلی)آغاز نمود . در این سالها با برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاه و سمینار های آموزشی فنگ شویی در شهرهای متفاوت ایران (تهران ، شیراز ، اصفهان ، کرمان ، یزد ، اهواز ) سعی در معرفی این علم در ایران نموده است .

جعبه ها

ورود

Register